SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Folco Scent - Vecni hương thơm gốc nước

Với dung dịch nước của chúng tôi, các vecni có mùi hương FOLCO SCENT® có thể được in trong in lụa cũng như in flexo trên giấy hoặc hộp các tông. Những loại vecni tạo mùi hương này chứa các vi nang (dầu thơm được bao bọc vi mô), khi chạm vào bề mặt sẽ mở ra để giải phóng hương thơm.
Xem chi tiết

Folco Scent - Vecni hương thơm gốc dầu

Với dầu bóng FOLCO SCENT® gốc dầu của chúng tôi có thể in offset và offset cuộn trên giấy hoặc hộp các tông. Những loại vecni có mùi hương này chứa các vi nang (dầu thơm được vi nang hóa), sẽ được mở ra, bằng cách chạm vào bề mặt, để giải phóng hương thơm và tạo ấn tượng thích hợp về hương thơm.
Xem chi tiết