SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 1600

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 1600 là mực UV LED in trên nhiều chất liệu cứng trong quảng cáo
Xem chi tiết

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 1700

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 1700 là mực UV LED in trên chất liệu truyền thông và quảng cáo
Xem chi tiết

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 1800

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - EvoJet 1800 là mực in UV LED dùng in trên tất các chất liệu mềm
Xem chi tiết

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 1900

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 1900 là mực UV LED dùng cho đầu phun Kyocera
Xem chi tiết

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 2000

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 2000 là mực UV LED cho đầu phun Xaar, Ricoh GH 2220
Xem chi tiết

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 3000

Mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet 3000 là mực UV LED in trên thủy tinh
Xem chi tiết

Mực dạ quang in phun kỹ thuật số Dubuit - Evojet Fluo

Mực dạ quang in phun kỹ thuật số Dubuit gồm màu dạ quang vàng và đỏ
Xem chi tiết

Dung dịch rửa mực in phun kỹ thuật số Dubuit - Evoclean Solvant

Dung dịch rửa mực in phun kỹ thuật số dùng để rửa mực in và đầu phun kỹ thuật số
Xem chi tiết