LIÊN HỆ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

tel icon Hotline 0947.25.65.95

Hỗ trợ chat qua skype

Keo phủ gốc nước với chức năng tạo ra một lớp bảo vệ đã được sử dụng để cải tiến những đặc tính và hiệu quả của các sản phẩm từ giấy và giấy bìa trong nhiều thập. Theo nghiên cứu mới về xu hướng thị trường, nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng cho ứng dụng liên quan đến giấy và giấy bìa trong nhiều năm tới. Nhu cầu của thế giới sẽ đạt 218 triệu tấn vào năm 2022. Thị trường toàn cầu đạt giá trị là 5.85 tỷ đô vào năm 2017 and tăng 4.9% vào năm 2022 với giá trị là 7.49 tỷ đô.

Sự tăng trưởng đang được hỗ trợ bởi một nền kinh tế toàn cầu được cải thiện và sự phát triển của các quốc gia và khu vực kém phát triển. Xét về các thị trường cụ thể, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đại diện cho hơn 54% sử dụng keo phủ gốc nước trên toàn thế giới vào năm 2022, tăng lên 46% từ năm 2012. Các thị trường phương Tây, phát triển hơn, sẽ cho thấy nhu cầu tăng trưởng khiêm tốn hơn. Cơ hội tăng trưởng toàn cầu là có thể đạt được trên tất cả các khu vực.

Có rất nhiều nhu cầu từ thị trường đòi hỏi ngày càng nhiều tiến bộ đáng kể trong công nghệ, dẫn đến sự đổi mới lớn hơn trên nhiều cấp độ. Nhu cầu thị trường đối với bao bì bền vững hơn đang tăng lên, cũng như các yêu cầu pháp lý đang buộc các công ty phải xem xét các lựa chọn thay thế mới. Tốc độ thay đổi công nghệ tiếp tục thách thức ngành công nghiệp, và ngành bao bì tiếp tục đòi hỏi các giải pháp mới từ các nhà cung cấp keo phủ gốc nước.