SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Keo phủ bóng gốc nước Galaxy Coating WB3330 Gloss Sealer

Keo phủ bóng gốc nước hoặc vecni bóng gốc nước, dầu bóng gốc nước
Xem chi tiết

Keo phủ bóng gốc nước Galaxy Coating WB2900 Super High Gloss

Keo phủ siêu bóng gốc nước độ bóng rất cao dùng thay thế Keo UV được sấy khô bằng khí nóng
Xem chi tiết

Keo phủ bóng chống trầy sướt cao Galaxy Coating WB4050-60 Hi Slip

Keo phủ bóng cao gốc nước và chống trầy sướt rất cao...
Xem chi tiết

Keo phủ bóng chịu nhiệt Galaxy Coating WB3650 Heat Resist Gloss

Keo phủ bóng chịu nhiệt gốc nước chịu nhiệt độ rất cao được sấy khô bằng khí nóng và đèn IR
Xem chi tiết

Keo ép vỉ gốc nước Galaxy Coating WB3800 Blister Pack

Keo ép vỉ gốc nước được sấy khô bằng khí nóng và đèn IR
Xem chi tiết

Keo phủ mờ gốc nước Galaxy Coating WB3100 Premium Matt

Keo phủ mờ gốc nước hoặc vecni mờ gốc nước, dầu mờ gốc nước
Xem chi tiết

Keo phủ Satin Galaxy Coating WB3250 Satin

Keo phủ Satin gốc nước ( Vecni Satin, Dầu Satin ) được sấy khô bằng khí nóng và đèn IR
Xem chi tiết

Keo phủ nhung Galaxy Coating WB3140 Soft Touch Excellent

Keo phủ nhung gốc nước rất mịn được sấy khô bằng khí nóng và đèn IR
Xem chi tiết

Keo phủ bóng gốc nước Galaxy Coating WB3400-60 DS Gloss

Keo phủ bóng vừa có chức năng phủ bóng và vừa có chức năng cán gương
Xem chi tiết

Keo phủ gốc nước Galaxy Coating WB3530 Gloss Primer

Keo phủ Primer tạo kết dính tốt giữa mực in và vật liệu in
Xem chi tiết

Keo phủ bóng gốc nước Preprint Galaxy Coating WB3695 Flexo

Keo phủ gốc nước cho máy in flexo preprint chịu nhiệt và chống trầy sướt cao
Xem chi tiết